• 11.01.2022

Opći podaci


Mediteran Putnička agencija
Sjedište: Trg Zagazinjine 2, HR51550 Mali Lošinj, Hrvatska
Vlasnik i odgovorna osoba: Željko Šoša
E-mail: info@imediteran.com
Tel: 095 232 9999
Identifikacijski kod: HR-AB-51-08010501131
OIB: 28946946289
Račun kod Zagrebačke banke: HR6623600001102083694

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije: Ministarstvo turizma, Sektor turističke inspekcije za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju: Osječka 50, 51000 Rijeka; tel. 051 444 750, fax: 051 444 757

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, čl.6., omogućujemo podnošenje pisanog prigovora korisnika naših usluga u poslovnim prostorijama i na mrežnim stranicama putem sljedećih adresa: 

 

Trg Zagazinjine 2

HR51550 Mali Lošinj

E-mail: info@imediteran.com

U roku od 15 dana od zaprimanja prigovora na isti ćemo odgovoriti pisanim putem.  

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Putnička agencija Mediteran, njezini djelatnici i poslovni partneri obvezni su zakonski čuvati privatnost svojih korisnika. Sve osobne podatke dostavljene od strane korisnika putnička agencija dostavlja trećim osobama isključivo radi dobivanja što brže i potpunije informacije vezane za korisnikov upit. Trećim osobama smatraju se partneri agencije koji su neophodni za izradu i /ili realizaciju tražene poslovne ponude.